Храм-паметник „Св. Александър Невски“

Кратка историческа справка
BG: Кратка историческа справка BG
RUS: ПАТРИАРШИИ КАФЕДРАЛЬНЬШ СТАВРОПИГИАЛЬНЬШ ХРАМ
ENG:ENG_PATRIARCHAL CATHEDRAL STAUROPIGIAL
DE:DE_PATRIARCHENKIRCHE
FR:FR_CATHEDRALE DU PATRIARCHE TEMPLE

част АРХИТЕКТУРА Patriarsheska_katedrala

Тази година (2012) се навършват 100 години от построяването на храма „Св. Александър Невски“. Той не е само храм, той е и паметник на народната благодарност към всички онези, които са проляли кръвта си и са донесли освобождението ни от турско робство. Той е и патриаршеска катедрала със статут на ставропигия. Напоследък бе обявен за символ на град София.

Преди всичко обаче, той е най-красивата, най-богатата,величествената сграда в България.

Архитектурата, позлатените кубета, мраморните орнаменти, чудесните стенописи, смайват всеки посетител с хармонията си, а всяко богослужение, придружено от най-добрия църковен хор, пленява със своята тържественост човешкото сърце, което търси Бога.

Настоящият албум приближава Вас, любезни читателю, до интимната му красота чрез майстор и грижливо избраните детайли, фотографирани от господин Тошо Пейков. Той ще Ви увери, че въпреки своята импозантност, тържественост и бляскава красота, тази църква е по православному напоена с мистична атмосфера и всеки в нея се чувства тъй, сякаш тя е направена единствено за негов молитвен дом. Не можем достатъчно да благодарим на фотографа за това, че ни приближава към нейната интимност с показването на детайли, които иначе можем и да пропуснем, не можем и да благодарим достатъчно на господин Ангел Симеонов, който пое финансовото и организационното бреме за издаването на тази книга но, след като сте я разгледали, ще разберете, защо те са обладани от любовта към този храм, както ще се случи и с Вас.

Надяваме се, че ще се присъедините към усилията на Църковното настоятелство за съхраняване реставрацията на това национално църковно, културно и духовно богатство – Патриаршеската катедрала ставропигиалния храм-паметник „Св. Александър Невски“. Тя ни е оставена в наследство от нашите деди това наследство очаква от нас да се покажем като достойни наследници.

Призоваваме Божието благословение върху всички Вас и усърдно се молим пред Престола на Бога за Вашето духовно извисяване и преуспяване!

Тивериополски Епископ Тихон

DMS Rotonda отчита набрани средства в размер от над 50 000 лева

Кампания DMS ROTONDA започна на 3 април 2015 г.

Към 31 март 2016 г. са набрани 50 483,47 лева, както следва: постъпления от DMS (11 030,47 лева ), постъпления по банковата сметка на храма (14 900,- лева ) постъпления в касата на храма (12 053,00 лева ) и дарение от Столична община в рамките на кампанията в размер на (12 500,-лева).

Първият етап от кампанията „Цифровизацията” за който бяха необходими 7 500,- лева приключи успешно. Посредством технологиите е съхранена пълната информация за сградата на църквата ротонда „Св.Георги” и стенописите в цифров формат. Осигурена е възможност за пълно възстановяване в случай на погиване. Налични са данни за текущото състоянието на храма, което способства за вземане на адекватни решения касаещи организация на консервационно-реставрационните дейности; Посредством изработения тримерен модел на храма се спомага за популяризиране на историята на църквата ротонда „Св.Георги”, петте слоя стенописи, свидетелства се за истинността на православието и се разказва живата многовековна културна история на София.

В процес на реализация е втори етап от проекта – консервация и реставрация на откритите части на зидовете около храма.

За реализиране на цялостна консервация и реставрация на ротондата „Св.Георги” църковното настоятелство възнамерява да участва с проектно предложение по предстоящата процедура „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Целта на тази процедура е финансиране на проекти целящи съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство от национално и световно значение в България.

Църковното настоятелство на Храм –ротонда „Св.Георги” – София и Фондация „15 века България” изразяват благодарност към всички дарители и отчитат кампанията, като успешна.

ПОКАНВАТ се всички подкрепили кампанията на Благодарствен молебен, които ще се състои на 26 май 2016 г. от 18:00 ч. в Храм –ротонда „Св.Георги” – София ( бул.”Дондуков” 2 зад Президентството).

Организаторите на кампанията изразяват благодарност за получената подкрепа за популяризиране на кампанията, за най-старата запазена архитектурна ценност на днешна София, към Нова Телевизия, bTV , в.Телеграф и в.Монитор, БНТ, БНР, БТА, Агенция Фокус и Националното „Дарик Радио”.

Слученото не би било възможно и без партньорството на Български дарителски форум и Фондация „Помощ за благотворителността в България“ .

28 април 2016-Национален пресклуб БТА

Проф. Богдан Филов за Софийската църква „Св.Георги“

Първите проучвания в ротондата „Свети Георги“ са направени от проф. Богдан Филов през 1915 г., 1921 г. и 1932 г., който публукува в нарочно изследване за черквата през 1933 г.

Предоставяме сканиран оригинал на това изследване:

Софийската църква „Св.Георги“, проф. Богдан Филов – издание на Българския Археологически Институт със средства на Софийска община, отделени за тази цел, София – 1933 г.

Отчет за постъпленията от единен дарителски номер (DMS) към 31 декември

Галерия

Галерията съдържа 1 снимка.

Към 31 декември 2015 г. набраните средства чрез единен дарителски номер (DMS) за кампания DMS ROTONDA са в размер на 9 990 лева. Предстои изготвяне и публикуване на отчет за набраните средства от всички източници (средства от дарения постъпили в касата и по банковата сметка на храма, финансиране от Столична община). Средствата единния дарителски номер са набрани чрез следните механизми: • Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17 777; • Онлайн дарения с превод в лева през системата на ePay.bg – от микросметка или чрез банкова карта; • Онлайн дарения в лева с превод от банкова карта през виртуален ПОС терминал на ОББ; Кампанията е получила 90% … Има още

Публикации за църквата „Св.Геори”- София

Настоящата БИБЛИОГРАФИЯ е предоставена от проф.Елка Бакалова.

Първата част са съобщения за хода на реставрацията, а втората – нови изследвания за стенописите.

Публикуваме я с цел популяризиране на историята на църквата ротонда „Св.Георги”, петте слоя стенописи и в подкрепа на разказ за живата многовековна културна история на София.

Статии за реставрацията на стенописите:
Прашков, Л. Нови данни за стенописите в църквата „Св. Георги“ в София. – Изкуство, 10, 1966, 32 – 35;
Красовска-Райнова, Л. Нови проучвания и консервация на стенописите в църквата „Св. Георги“ в София. – Музеи и паметници на културата, 4, 1971, 38 – 40;
Прашков, Л. За средновековната живопис в църквата „Св. Георги“ в София. – Изкуство, 10, 1971, 12 – 13;
Янев, С.Нови данни за църквата „Св. Георги“ в София. – Музеи и паметници на културата, 1, 1973, 42 – 46.

Статии за стенописите:
Мавродинова, Л. Стенната живопис в България до края на XIV век. С., 1995.
Мавродинова, Лиляна. Старозаветни лица и събития в средновековната стенна живопис по българските земи (IX–XIV в.), – Кирило-Методиевски студии, кн. 12, 1999 г. с. 153–218.
Mavrodinova, L. Les prophètes des deux premières couches de peinture à l’église St. Georges à Sofia. –Αφιέρωμα στη μνήμη του Σωτήρη Κίσσα, Θεσσαλονίκη 2001,
Кандарашева, И. Стенописите от първия живописен слой в църквата „Св. Георги“ в София. – Palaeobulgarica/Старобългаристика, 1995, 4, 94-113.
Кандарашева, И. Некоторы иконографические проблемы второй росписи церкви Св. Георгия в Софии. – В: Древнерусское изкусство. Русь и страны византийского мира XII век. С.-Петербург, 2002, 76 – 85.
Πεζόπουλος, Εμμανουήλ Α. «Επιγραφής δυσαναγνώστου ανάγνωσις.», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Τ. ΙΒ/1936, σσ. 433-442
Κωνσταντοπούλου Κωνστ. «Επιγραφή δυσανάγνωστος», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Τ. ΙΑ/1935, σσ. 416-420
Popovich, Lj. Restoring the lost Identity of the Forteenth-Century Propjets in the Dome of St. George, Sofia. – In: Byzantium, Identity, Image, Infkuence. XIX International Congress of Byzantine Studies. Abstracts and Communications. Copenhageen: Eventus Publisher 1996. Abstract 5331.

Проф. Мара Цончева за Софийската църква „Св.Георги“

„Появата на храма съвпада с момент на голям разцвет на град Сердика – един от най-големите и значителни римски градове на Балканския полуостров. От момента на съграждането му паметника се развива успоредно с историята на самия град, отразявайки духовните и културни особености на различните епохи, през които преминава съществуването му. От античността, през средните векове, даже през османското владичество той заема главно място в културната история на града и в неговия градски център, носител е бил на най-ярките му, най-високи културни достижения – негови и на цялото изкуство на страната. Този паметник отразява живата културна история на София.“
проф. Мара Цончева

Предоставяме сканиран оригинал на цялото изследване:

Съдържание:
Част I Църквата, като архитектурен и археологически паметник тук
Част II Живописта в църквата „Свети Георги” – исторически и и иконографски преглед и документиране
Част III Живописното чудо (Стилово-естетически анализ и обобщение)
Част VI Надписите в църквата (от проф. Иван Дуйчев). Опит за датиране. Наименование
Част V Паметникът и град София през вековетe тук
Резюмета и списъци на илюстрациите на руски, английски, френски и немски:
Церковь святого Георгия в Софии Проф. Мара Цончева
The Church of Saint Georgge in Sofia Professor Mara Tsoncheva
Eglise Saint-Georges de Sofia Prof.Mara Tsontcheva
Die Georgskirche in Sofia Professor Mara Zontsceva
„Трудно можем да посочим друг наш паметник, отличаващ се с толкова ярко изразен ансамблов характер – еднакво значителен, както в монументалноното архитектурно отношение, така и със своите удивително художествени стенописи. Ротондата „Св.Георги”, която повече от хилядолетие и половина стои на вярна стража в центъра на нашата столица, е наистина един изключителен художествен паметник – рядко срещан образец на голямата антична архитектура, развивала се в нашите земи, образец на едно неповторимо художествено майсторство в стенната българска монументална живопис, включващ при това всички най-значими периоди в нейното средновековно развитие.” – проф. Мара Цончева

Данни от цифровизацията на храма

Триизмерно лазерно сканиране (цифровизация) на Храм-ротонда „Св. Георги Победоносец”- София (интериор и екстериор) включва следните видове дейности:

1. Набиране на данни за създаване на единен цифров модел, включващо: създаване на опорна геодезическа мрежа; екстериорно лазерно сканиране; интериорно лазерно сканиране; геодезическо заснемане и фотографско заснемане;
2. Създаване на цифров модел 3D модел на храма

В резултат на триизмерното лазерно сканиране са изработени следните материали:
• 3D облак от точки на заснетата сграда – интериор и екстериор,
• Фасадни ортофотопланове в TIFF формат;
• Интерактивен формат на сканирането;
• Геодезическо заснемане на прилежащия поземлен имот;

Материалите са предадени на Църковното настоятелство.

По-долу предоставяме част от материалите, които биха могли да бъдат разгледани без наличие на специализиран софтуер:
Интерактивен формат на сканирането:
Храм-ротонда „Св. Георги Победоносец”- София:
ЕКСТЕРИОР: част 1 и част 2
ИНТЕРИОР: част 1, част 2, част 3 и част 4
Фасадни ортофотопланове:
Фасада ИЗТОК-Храм-ротонда „Св. Георги Победоносец”
Фасада СЕВЕР-Храм-ротонда „Св. Георги Победоносец”
Фасада ЮГ-Храм-ротонда „Св. Георги Победоносец”
Фасада ЗАПАД-Храм-ротонда „Св. Георги Победоносец”
Разрези:
Вертикален разрез на Храм-ротонда „Св. Георги Победоносец”- ЗАПАД
Вертикален разрез на Храм-ротонда „Св. Георги Победоносец” – ЮГ
Различна перспектива:
Храм-ротонда „Св. Георги Победоносец”

БНТ е медиен партньор във втори етап на кампания DMS ROTONDA

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ предостави безвъзмездно телевизионно време за излъчване в програмите „БНТ 1” и „БНТ 2” на аудио-визуално съобщение за популяризирането на кампанията за реставрацията и консервацията на външните стени на храма „Св. Вмчк Георги Побенососец”.

БНТ ще отрязява и репортажно развитието на кампанията по реставрацията и консервацията на храма в информационните си емиции, културния слот на БНТ „Денят започва с култура” и в предаването „Вяра и общество”.

Допълнителна информация: „Денят започва с култура”, 14.08.2015

Започна втори етап от компанията за Храм ротонда „Св. Георги“

За реставрация и консервация на външните стени са необходими 200 000 лв.

БНТ, в.Монитор и в.Телеграф са медийни партньори при реализиране на втори етап.

Вторият етап от кампанията включва набиране на средства за извършване на консервация и реставрация на външните стени. По предварителни разчети са необходими са 200 000 лв.

Защо считаме, че е важно да съхраним този храм?

Храм-ротонда „Св. Вмчк Георги“ – София е най-старата запазена архитектурна ценност на днешна София, символизираща величието на Сердика в зората на християнството. Сградата е съградена по времето на император Константин Велики през IV век. В църквата се пази най-ранната българска стенна живопис (IX век), която се отличава с висока художествена стойност. Храма разказва историята на Римската империя, Първото и Второ Българско царство, Османската империя, свързан е и с новата Българска история.
Хората живели по тези земи хилядолетия наред са опазили този храм в който над 15 века е имало молитви. От нас днес се иска малко. Нека съхраним тези късчета история – С признателност към предците ни и с любов към децата ни !
За да подкрепите кампанията изпратете SMS на номер 17 777 с текст „DMS ROTONDA”. За повече информация: https://dmsbg.com/

Медийно отразяване на втори етап от кампания DMS ROTONDA:
БТВ (Теодора Енчева),Новини-17.08.2015:тук
БНР,Радио София-18.08.2015:тук
Novini.bg-17.08.2015:тук
Mediapool.bg-17.08.2015: тук
Cross.bg-17.08.2015:тук
OFFNews.bg-17.08.2015:тук
News.bg-17.08.2015: тук

Приключи първи етап от кампания DMS ROTONDA

През месец август 2015 г., четири месеца след началото на кампания DMS ROTONDA, приключи първият етап от проекта – цифровизацията.

Видео с кратко представяне на част от резултатите от първи етап можете да видите <тук>.

Посредством триизмерно лазерно сканиране се създаде 3D цифров модел на храма. Този модел осигурява съхранение на пълната информация за сградата и стенописите в цифров формат и гарантира възстановяване до най-малък детайл в случай на погиване. Паралелно с това специализирани данни предоставят адекватна информаия за текущото състоянието на храма и способстват за вземане на последващи решения касаещи организация на консервационно-реставрационни дейности.

При реализиране на първи етап кампанията получи подкрепа от Нова телевизия и Националното Дари радио.