Проф. Мара Цончева за Софийската църква „Св.Георги“

„Появата на храма съвпада с момент на голям разцвет на град Сердика – един от най-големите и значителни римски градове на Балканския полуостров. От момента на съграждането му паметника се развива успоредно с историята на самия град, отразявайки духовните и културни особености на различните епохи, през които преминава съществуването му. От античността, през средните векове, даже през османското владичество той заема главно място в културната история на града и в неговия градски център, носител е бил на най-ярките му, най-високи културни достижения – негови и на цялото изкуство на страната. Този паметник отразява живата културна история на София.“
проф. Мара Цончева

Предоставяме сканиран оригинал на цялото изследване:

Съдържание:
Част I Църквата, като архитектурен и археологически паметник тук
Част II Живописта в църквата „Свети Георги” – исторически и и иконографски преглед и документиране
Част III Живописното чудо (Стилово-естетически анализ и обобщение)
Част VI Надписите в църквата (от проф. Иван Дуйчев). Опит за датиране. Наименование
Част V Паметникът и град София през вековетe тук
Резюмета и списъци на илюстрациите на руски, английски, френски и немски:
Церковь святого Георгия в Софии Проф. Мара Цончева
The Church of Saint Georgge in Sofia Professor Mara Tsoncheva
Eglise Saint-Georges de Sofia Prof.Mara Tsontcheva
Die Georgskirche in Sofia Professor Mara Zontsceva
„Трудно можем да посочим друг наш паметник, отличаващ се с толкова ярко изразен ансамблов характер – еднакво значителен, както в монументалноното архитектурно отношение, така и със своите удивително художествени стенописи. Ротондата „Св.Георги”, която повече от хилядолетие и половина стои на вярна стража в центъра на нашата столица, е наистина един изключителен художествен паметник – рядко срещан образец на голямата антична архитектура, развивала се в нашите земи, образец на едно неповторимо художествено майсторство в стенната българска монументална живопис, включващ при това всички най-значими периоди в нейното средновековно развитие.” – проф. Мара Цончева