Публикации за църквата „Св.Геори”- София

Настоящата БИБЛИОГРАФИЯ е предоставена от проф.Елка Бакалова.

Първата част са съобщения за хода на реставрацията, а втората – нови изследвания за стенописите.

Публикуваме я с цел популяризиране на историята на църквата ротонда „Св.Георги”, петте слоя стенописи и в подкрепа на разказ за живата многовековна културна история на София.

Статии за реставрацията на стенописите:
Прашков, Л. Нови данни за стенописите в църквата „Св. Георги“ в София. – Изкуство, 10, 1966, 32 – 35;
Красовска-Райнова, Л. Нови проучвания и консервация на стенописите в църквата „Св. Георги“ в София. – Музеи и паметници на културата, 4, 1971, 38 – 40;
Прашков, Л. За средновековната живопис в църквата „Св. Георги“ в София. – Изкуство, 10, 1971, 12 – 13;
Янев, С.Нови данни за църквата „Св. Георги“ в София. – Музеи и паметници на културата, 1, 1973, 42 – 46.

Статии за стенописите:
Мавродинова, Л. Стенната живопис в България до края на XIV век. С., 1995.
Мавродинова, Лиляна. Старозаветни лица и събития в средновековната стенна живопис по българските земи (IX–XIV в.), – Кирило-Методиевски студии, кн. 12, 1999 г. с. 153–218.
Mavrodinova, L. Les prophètes des deux premières couches de peinture à l’église St. Georges à Sofia. –Αφιέρωμα στη μνήμη του Σωτήρη Κίσσα, Θεσσαλονίκη 2001,
Кандарашева, И. Стенописите от първия живописен слой в църквата „Св. Георги“ в София. – Palaeobulgarica/Старобългаристика, 1995, 4, 94-113.
Кандарашева, И. Некоторы иконографические проблемы второй росписи церкви Св. Георгия в Софии. – В: Древнерусское изкусство. Русь и страны византийского мира XII век. С.-Петербург, 2002, 76 – 85.
Πεζόπουλος, Εμμανουήλ Α. «Επιγραφής δυσαναγνώστου ανάγνωσις.», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Τ. ΙΒ/1936, σσ. 433-442
Κωνσταντοπούλου Κωνστ. «Επιγραφή δυσανάγνωστος», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Τ. ΙΑ/1935, σσ. 416-420
Popovich, Lj. Restoring the lost Identity of the Forteenth-Century Propjets in the Dome of St. George, Sofia. – In: Byzantium, Identity, Image, Infkuence. XIX International Congress of Byzantine Studies. Abstracts and Communications. Copenhageen: Eventus Publisher 1996. Abstract 5331.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>