Технически термини

Фотограметрията (от гръцки: фотос – светлина; грама – чертеж; метрео – измерване) – техническа дисциплина, изучаваща способите на определяне координатите на точки и обекти посредством аеро-снимки и сателитни снимки на земната повърхност.

Цифрова карта – изображение на повърхността, посредством математически модел от закодирани координати на точки, записани на магнитен носител.

Цифровизация или 3D сканирането е бърз и точен метод за прехвърляне на физическите мерки на даден обект в компютъра по организиран начин, като в резултат получаваме това, което обикновено се нарича 3D сканирани данни.

3 D – наличие на три измервания, характеризиращ се с декартови координати (X, Y, Z).

BIM (Building information modeling ) – Информационно моделиране на сгради е една бързо развиваща се проектантска концепция, която ви дава възможност за създаване на компютърен модел на дадена сграда – оборудвана с всички ключови елементи включително прозорци, врати, ОВиК инсталации, опорни конструкции, и всички елементи по
частите ОВ, Електро и ВиК (MEP) – както и за изграждането и експлоатацията на завършената сграда с по-малко средства/разходи.

GPS – (Global Positioning System или NAVSTAR) – спътникова радионавигационна система за определяне на положението, скоростта и времето с точност до 1 наносекунда във всяка точка на земното кълбо и околоземна орбита в реално време. Системата се състои от минимум 24 спътника, разположени на 6 орбити на височина около 20 000 километра и наземен контролен център с наблюдателни станции, разположени в различни точки на Земята. Принципът на действие се базира на измерването на разстоянието от мястото, чиито координати търсим, до група спътници, чиито координати са точно определени и известни. Разстоянието се пресмята на базата на времето за разпространение на радиосигнала от спътника до потребителя.
GPS е проектирана и контролирана от Министерството на отбраната на САЩ. Тя може да бъде използвана безплатно от всеки.

DSM ( Digital Surface Model)-цифров височинен модел на всички съществуващи, изкуствени и естесвени обекти върху земната повърхност.

DTM (Digital Terrain Model) – цифров височинен модел на повърхността на Земята.

GIS ( Geographic Information System) – ГИС – географска информационна система. Географска информационна система (ГИС) е информационна система, съвкупност от софтуер, хардуер, данни, процедури и обучени кадри за създаване, манипулиране, съхраняване, анализ и визуализация на пространствено определени данни. Географските информационни системи се използват в различни области, като например картографията за създаване на карти, и най-вече за подпомагане на вземането на информирани решения посредством пространствено моделиране.

GNSS – (Global Navigation Satellite System) – Глобална навигационна спътникова система. Такива системи са: GPS (САЩ), ГЛОНАСС (Русия), GALILEO (EC/ESA) и COMPASS (Китай). Определянето на местоположението е сходно при всички GNSS системи.

LiDAR (Light – Identification Detection and Ranging) – Лидар е електронно-оптична дистанционна технология за определяне на разстояния до обекти с използване на насочен сноп светлина.

STM (Scale Terrain Model) – мащабен модел на терена.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>