Вътрешни актове

Правната уредба по опазване, съхраняване и популяризирането на културно-историческото наследство се осъществява на конституционно и законово ниво.

Основни нормативни актове:

КОНСТИТУЦИЯ на Република България<тук>

Закон за културното наследство<тук>

Закон за закрила и развитие на културата<тук>

Закон за устройство на територията<тук>

Закон за авторското право и сродните му права<тук>

Подзаконови нормативни актове:

НАРЕДБА за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности<тук>

НАРЕДБА № Н-2 от 6.04.2011 г. за създаване, поддържане и предоставяне на информацията от автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България“<тук>

НАРЕДБА № Н-00-0005 от 8.06.2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение<тук>

НАРЕДБА № Н-12 от 21 ноември 2012 за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпи и подлежащите на вписване обстоятелства в националния регистър на недвижимите културни ценности<тук>

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>