За Фондацията

Фондация „15 века България” е учредена на 15 март 2014 г. в хотел „Арена ди Сердика” – София.

Основната цел на фондацията е подпомагане развитието и разработването на стандарти при въвеждане и провеждане на цифровизацията на недвижимото културно наследство на България.

България ДНЕС се нарежда на трето място по недвижимо културно наследство в Европа.

Същевременно НИЕ губим обекти на културното наследство по-бързо, отколкото можем да ги съхраним, както в резултат на земетресения и други природни явления, така и в резултат от екологични катастрофи, човешки действия и бездействия.

НИЕ СЧИТАМЕ, че съхранението на културното наследство е обща кауза в една държава на която и предстои „дълго пътуване” за постигане на устойчив растеж и икономическо благосъстояние.

НИЕ СМЕ УВЕРЕНИ, че съхранението на културното наследство във века на компютърните технологии може да бъде осъществено с иновативни решения. Ние считаме че дължим тези решения и усилия заради паметта на предците си и в името на нашите деца и внуци, на поколения, които ще дойдат след нас.

Това е емоционалната позиция, без която случването на НЕВЪЗМОЖНОТО е НЕВЪЗМОЖНО.

Прагматичната позиция се определя от факта, че през последните години опазването на културното наследство все повече се свързва с целите на УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ. Културното наследство се определя, като ценен икономически ресурс, който е необходим за повишаване на качеството на живот.

Водени от емоцията и подкрепяни от прагматизма, си поставяме за цел да подпомогнем процеса на ЦИФРОВИЗАЦИЯТА на НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО на БЪЛГАРИЯ.

Фондация „15 века България” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, съгласно (ЗЮЛНЦ). Фондацията е вписана в регистъра на Министерство на правосъдието под №1/12.06.2014

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>