Приложение

3D сканирането може да бъде използвано на всеки етап от даден проект. Задачите, които могат да бъдат разглеждани като потенциално подходящи за използване на 3D дигитализация могат да включват всяка от изброените по-долу:

конкретен принос към даден запис преди обновяването на даден предмет или обект, който да окаже помощ в процеса на проектиране, а така също като допълнение към съществуващ архивен запис;

конкретен принос към даден подробен запис в случай че дадена характеристика, конструкция или обект могат да бъдат изгубени или безвъзвратно променени, напр. при дадени археологически разкопки или по отношение на културни паметници в опасност;

мониторинг на конструкция или техническо състояние, като например наблюдение за това как се променя повърхността на даден обект с времето под влияние на атмосферни условия, замърсяване или акт на вандализъм;

създаване на цифров геометричен модел на даден обект, от който може да бъде генерирана реплика за показване, или да се използва като замяна в дадена схема за реставрация;

конкретни приноси към триизмерни модели, анимации и илюстрации за целите на презентации в туристически центрове, музеи, чрез интернет и средствата за масова информация (подобряване на достъпността/ангажираността и помагайки за повишаване на разбирането);

подпомагане на тълкуването на археологическите характеристики и тяхната взаимовръзка в дадена местност, допринасяйки с това към разбирането за развитието на даден културен обект и неговото значение за конкретния регион;

дейности, в различен мащаб, с цел откриването на незабелязани преди археологически значими характеристики – напр. следи от оръдия на труда върху даден артефакт – или проучването на дадена местност, покрита с растителност или горски масиви;

пространствен анализ, който не е възможен без наличието на триизмерни данни, такива като визирни линии или коти.

Важно е да се посочи, все пак, че 3D сканирането не може да се използва самостоятелно за изпълнението на всички изброени задачи. Препоръчително е заснемането на фотографии, за да се изготви наративен запис на обекта на
проучването. В допълнение, също така могат да бъдат изисквани чертежи изготвени на място, съществуващи карти и други геодезични измервания, които да подпомогнат тълкуването и разбирането на проучвания обект.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>