Бъдещи тенденции

Нови работни навици, нови възможности за научни изследвания, и дори нови институционални форми водят до реформиране на дейностите по документирането на културното наследство и като следствие изискват от фотограметрията да предлага своите услуги в много разнообразни аспекти.

Фотограметрията предоставя големи обеми от много подробни, много точни, топографски, 3-D векторни и текстурирани данни, с възможности за стереоскопичен оглед и информация от метаданни. Това представлява и нейното сравнително предимство пред другите техники и процедури. Оценявайки сегашното състояние и имайки предвид бъдещото развитие на документирането на културното наследство, може да се отбележи че:

Класическата технология се намира в своя етап на зрелост и приложенията базирани на нея са добре развити. Поради това, има обявени много различни приложения, а това оказва благоприятно влияние върху крайните потребители, тъй като привлича вниманието им.

Нови технологии навлизат с все по-бързи темпове на пазара и това стимулира иновативните изследвания. Този факт стимулира бързото възникване на нови концепции и като съпътстващ резултат привлича участници от свързани научни дисциплини. В допълнение към създаващите изображения фотографски системи, 3-D скенерите и други сензори, създаващи изображения, играят важна роля в културното наследство и ще продължат своето възходящо развитие. Разнообразните приложения започват от въздушни лидарни системи за моделиране на терени/повърхности и картографиране на обекти, следвани от скенери със среден обхват за картографиране на фасади/сгради, и завършват с 3-D скенери от клас близък обхват за подробно документиране на археологически находки, артефакти и скулптури. Гамата на използваните технологии включва импулсни и фазови сензори, или такива базирани на триангулация, използващи лазерни точки, както и прожектиране на интерферометрични или други геометрични форми. Поради тази причина, предизвикателството пред приложенията в културното наследство е много сложното понякога обобщаване на данни от тези хетерогенни източници.

Нови проблеми влизат в дневния ред на научните изследвания, напр. въпроси на стандартизацията, системи за управление на качеството, въпроси на интелектуалната собственост. Доста важно е да се отбележи, че макар и спазването на съответствие с присъщи мерки за качеството (т.е. стандартите) ще бъде необходимо винаги, това е само едната част от проблема. Качеството може само да се дефинира като „пригодност за употреба“. Но преди всичко, оценката на качеството трябва да включва нуждите на потребителите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>