Национално значение

На територията на България към октомври 2006 г., като паметници на културата в категория „национално значение“ са обявени 1 323 обекта. В тази статистика не са включени селищни и надгробни и средновековни отбранителни валове, обявени като паметници на културата с категория „национално значение” с Разпореждане на МС № 1711 от 22.10.1962 г.

Най-значителен брой недвижими културни паметници в категория “национално значение” има в области София- Град, Пловдив и Велико Търново (съответно 150, 136 и 123 паметника). В тези три области са концентрирани 30 % от недвижимите културни паметници с „национлно значение”. Най-малко обекти с категория „национално значение”има в облсти Ямбол,Разград, Силистра и Търговище (съответно 7,6,6 и 4 паметника – или 1,7 % от общия брой). Тази статистика е единствено и само количествен показател и не е отправна точка за значими изводи. В процес на изработка сме на цялостен качествен анализ.

Обобщена информация за недвижимото културно наследство в категория „национално значение:
1. Брой недвижими културни паметници по области<тук>;
2. Коефициент на интензивност по области<тук>;
3. Брой недвижими културни паметници на единица площ<тук>.

Списъци на паметници на културата с категория „национално значение“ по области (изготвени от НИНКН по искане на Министерство на културата):

София Град,София Област, Кюстендил, Благоевград, Перник, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали,Пловдив, Стара Згора, Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Добрич, Търговище, Шумен, Велико Търново, Габрово, Русе, Разград, Силистра, Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>